240 عضو سازمان صاحب مسکن می شوند

مدیر عامل تعاونی مسکن اعضا و کارکنان نظام مهندسی ساختمان سنندج از تهیه مجوزهای لازم از شورای مسکن استان، هیات نمایندگی اداره کل راه و شهرسازی و سایر ارگان های مربوطه جهت پروژه 240 واحدی بهاران خبر داد.

مهندس فرزام فاروقی با اعلام اینکه طی قرارداد با پیمانکار قبلی پروژه کلیه هزینه های انجام شده تسویه گردیده است، افزود: مراحل عقد قرارداد با اداره کل راه و شهرسازی از طرف تعاونی در حال انجام است.

مهندس فاروقی اظهار داشت: پروژه 240 واحدی بهاران به اعضایی واگذار خواهد شد که مبلغ 200 میلیون ریالی را به حساب تعاونی مسکن واریز نموده باشند.

وی همچنین اعلام کرد: جزئیات ادامه کار طی جلسه آتی مجمع عمومی که هفته های آینده برگزار خواهد شد اطلاع رسانی می شود.

مدیر عامل تعاونی مسکن اعضا و کارکنان نظام مهندسی ساختمان سنندج ضمن تقدیراز حمایت های  مهندس وجدی، مهندس ویسی و اداره کل راه و شهرسازی استان، اعضای هیات نمایندگی گفت: با استعانت از خداوند متعال تلاش ها برای خانه دار شدن و امام پروژه ها برای کلیه اعضا همچنان ادامه خواهد داشت.

پروژه 240 واحدی در 19/ 2 بهاران جنب پروژه های مسکن مهر سنندج قرار دارد.