1175 موخ 21/10/93

 

جناب آقای دکتر ثابتی                                                                            1175 موخ 21/10/93

ریاست محترم سازمان

 

باسلام

احتراماً، مستدعی است دستورفرمائید، موارد ذیل راظرف مدت سه روزکتباً اعلام فرمایند:

1-تعداد ( نفر- مأموریت- روز) درسال 91-92 و نه ماهه اول سال93 به تهران.

2-هزینه ردیف اول را برای هرسال به تفکیک .

3- گزارش توجیهی - تحلیلی سازمان برای رهن یک واحد مسکونی درتهران .

4-گزارش توجیهی - تحلیلی برای اجاره ساختمان درسنندج .

 

                                             بازرسان سازمان

               یوسف وثوقی                                                      فرشید عزت پور