قابل توجه ثبت نام  کنندگان محترم سمینار قوانین و مقررات مهندسی

قابل توجه ثبت نام  کنندگان محترم سمینار یکروزه آموزش قوانین و مقررات مرتبط با مسئولیت های مهندسی

 

به اطلاع مهندسین گرامی شرکت کننده در سمینار قوانین و مقررات مهندسی می رساند که کارت ورود به سمینار در روز برگزاری سمینار(6بهمن 1395) از ساعت8 صبح در محل سالن مولوی کرد دانشگاه کردستان توزیع می گردد.