روش های نوین برای تخریب و گودبرداری ساختمانها امور آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار می کند:
 روش های نوین برای تخریب و گودبرداری ساختمانها  
سخنران: دکتر نصرالله بیگی

 زمان: چهارشنبه 11/ 12/ 95  ساعت 16:30
مکان: سالن اجتماعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان