جلسه گروه معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

قابل توجه اعضای محترم گروه معماری

جلسه گروه معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان

زمان: پنجشنبه: 4/ 3/ 96 ساعت 10 الی 12

مکان: سالن اجتماعات سازمان

موضوع: دیدگاههای اعضا در رابطه با کارگروه های تعین شده گروه تخصصی معماری شورای مرکزی