ثبت نام در دوره های امورآموزش و پژوهش

           ثبت نام دردوره های امور آموزش و پژوهش

به اطلاع اعضای محترم سازمان می رساند درصورت تمایل به ثبت نام درهریک از دوره های تعیین شده در رشته های مختلف خواهشمند است به آمور آموزش وپژوهش مراجعه ویا با شماره تلفن 09189790811 یا با شماره 33564876 داخلی 117 تماس حاصل فرمائید
لیست دوره های امور آموزش وپژوهش ...... دانلود