۱۹ ميليون نفر از جمعيت شهري ايران در وضعيت بدمسكني قرار دارند

عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي اعلام کرد: جمعيت شهري ما در حدود ۶۰ سال پيش كمتر از شش ميليون نفر بوده و اكنون به ۶۰ ميليون نفر رسيده است.


آخوندي با اشاره به ۹ برابر شدن توسعه شهري ايران در مدت ۶۰ سال تاكيد كرد: اين رشد سريع شهرنشيني با چالش‌ها و مسائل متنوعي همراه بوده است.

وی اظهار داشت:  مسئله كيفيت زندگي در شهرهاي ايران از مسائل عمده شهرنشيني است كه البته بنا به گزارش سازمان ملل اين مساله در كنار حاشيه‌نشيني و بدمسكني چالش بسياري از شهرهاي جهان است.


وي همچنين با بيان اينكه ۱۹ ميليون نفر از جمعيت شهري ايران در وضعيت بدمسكني يا حاشيه‌نشيني يا بافت فرسوده مياني و تاريخي هستند، گفت: ارتقاي قابليت زندگي درشهرها و بحث قابليت حركت در شهرها و ميان شهرها دو سياست مهمي است كه در اين زمينه دنبال و پیگیری مي‌كنيم.


به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، آخوندي در ادامه به طور گذرا به اتفاقي در وضعيت شهري ايران اشاره كرد و گفت: همزمان با توسعه سريع شهرنشيني در ايران با پديده جنگ طولاني روبه رو شديم كه آثار گسترده‌اي بر وضعيت شهري داشته است. بنابراين وقتي مي‌خواهيد به فرايند شهرنشيني ايران نگاه كنيد بايد هم رشد سريع جمعيت شهري و نيز جنگ طولاني را در نظر بگيريد .


وي با بيان اينكه براي پيگيري بحث قابليت زندگي اصلي‌ترين سياست وزارت راه و شهرسازي، سياست بازآفريني شهري است، گفت: تصور ما اين است كه نهايتا تمام ثروت مادي و تاريخي و تجاري و فرهنگي ما در شهرها جمع شده‌اند و راه بهينه، استفاده مجدد و خلق شهرهاست.

وی افزود: البته به هيچ وجه دنبال رها كردن شهرها و ايجاد سكونتگاه‌هاي جديد نيستيم و بازآفريني شهرها را دنبال مي‌كنيم.