گزارش عملکرد گروه تخصصي عمران

 

شرح عملکرد گروه تخصصي عمران

 

-تشكيل چندين جلسه مشترك با ساير گروه هاي تخصصي در جهت تعامل و هماهنگي بيشتر درمورد نحوه ترسيم نقشه و موارد کنترل نقشه.

-پيشنهاد و پيگيري تشكيل کارگاه هاي آموزشي )نظارت عاليه - جوشكاري - طراحي سازه هاي بتني طبق مبحث 9 )

- تشكيل سمينار در شهرستانها در خصوص نحوه طراحي، نظارت ساختمانها، مشكلات و مسايل مربوط به آن.

- ارائه ليست تعدادي از کلاسهاي مورد نياز مهندسين گروه عمران به کميته آموزش و پژوهش.

- پيشنهاد و پيگيري بازديد از سايت پتروشيمي کردستان.

 -تهيه برنامه آموزشي گروه عمران توسط دکتر سالار منيعي.

- تهيه چک ليست گروه کنترل نقشه و تحويل آن به سازمان جهت اطلاع به دفاتر و مهندسين توسط مهندس آزاد فائز

- بازديد از شهرستانهاي مريوان، سقز، بانه، کامياران، بيجار، قروه و ... جهت کنترل نقشه و بازديداز ساختمان هاي در حال احداث

- برگزاري سمينار مصالح و فن آوري جديد با همكاري کميته آموزش شوراي فني استانداري توسط مهندس سينا ساعد.

-  پيگيري و تهيه چندين پروپوزال پژوهشي توسط مهندسين عضو سازمان جهت طرح درشوراي مرکزي.

- ارائه ليستي از کلاس هاي مورد نياز گروه عمران جهت برگزاري دوره در کردستان عراق جهت صدور پروانه خدمات مهندسي.

- تهيه ليست کتاب هاي مورد نياز گروه عمران و تحويل آن به واحد آموزش و پژوهش.

- درخواست تعمير و بازسازي اتاق و تهيه کتابخانه مختص گروهاي تخصصي.

- پيگيري و پيشنهاد کلاسهاي روشهاي تحليل لرزه اي سازه ها توسط دکتر منيعي.

- پيگيري و پيشنهاد کلاسهاي نظارت بر گود برداري توسط مهندس نوذري.

- پيگيري و پيشنهاد کلاسهاي طراحي سازه هاي نگهبان توسط مهندس نوذري.

- پيگيري و پيشنهاد کلاسهاي طراحي اتصالات سازه هاي فولادي توسط مهندس نوذري.

- پيگيري و پيشنهاد کلاس هاي الزامات طراحي لرزه اي سازه هاي فولادي بر اساس مبحث 10 توسط دکتر منيعي.

- ارائه پيشنهادات گروه عمران در خصوص تعرفه خدمات مهندسي.

- ارائه پيشنهادات گروه عمران جهت طرح در شوراي چهار نفره.

- پيشنهاد تشكيل گروه نظارت عاليه در شهرستان ها.

-ويرايش برگه هاي شهرداري مربوط به پايان کار و تحويل آن به سازمان جهت اطلاع به شهرداري.

- تشكيل چندين جلسه مشترك با اداره استاندارد در خصوص اصلاحيه برگه تعهد نظارت آسانسور.

- ارائه پيشنهادات لازم جهت بومي سازي مبحث 2 .

- تشكيل چندين جلسه مشترك با کارشناسان ماده 27 جهت حل مشكلات مربوط به ساختمان هاي داراي اضافه اشكوب و ...

-پيشنهاد و پيگيري تشكيل گروه ژئوتكنيک و تصويب نظام نامه آن توسط هيئت مديره.

-  برگزاري اولين همايش مهندسين عمران در تاريخ 1392/4/6 .

-پيشنهادوپيگيري تشكيل گروه کنترل نقشه،گروه نظارت عاليه و اختصاص اتاق مشترك.

- پيگيري و برنامه ريزي براي تشكيل گروه هاي علمي و پژوهشي.

- پيشنهاد و پيگيري تشكيل گروه ژئوتكنيک و تصويب نظام نامه آن توسط هيئت مديره.

- برگزاري اولين همايش مهندسين عمران در تاريخ 1392/4/6 .

-پيشنهادوپيگيري تشكيل گروه کنترل نقشه،گروه نظارت عاليه و اختصاص اتاق مشترك.

- پيگيري و برنامه ريزي براي تشكيل گروه هاي علمي و پژوهشي.

-پيشنهاد و پيگيري تشكيل گروه ژئوتكنيک و تصويب نظام نامه آن توسط هيئت مديره.

- برگزاري اولين همايش مهندسين عمران در تاريخ 1392/4/6 .

- پيشنهادوپيگيري تشكيل گروه کنترل نقشه،گروه نظارت عاليه و اختصاص اتاق مشترك.

-پيگيري و برنامه ريزي براي تشكيل گروه هاي علمي و پژوهشي.