کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران در سنندج برگزار شد

چهارمین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان ، استانداری، فرمانداری سنندج و سروآباد، سازمان برنامه ریزی ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان، بنیاد مسکن، دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی سنندج، پیام نور، شهرداری سنندج و اورامان تخت، سازمان حفاظت محیط زیست، پایگاه میراث فرهنگی اورامانات ،اداره کل راه و شهرسازی و موسسه علمی کاربردی برگزار شد.

کنگره‌ استانی برای نخستین بار با توجه به ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و با تاکید بر تاریخ معماری و شهرسازی استان کردستان در این استان برگزار شد.
حوزه های فرهنگی و طبیعی شهرها و روستاهی تاریخی، سازه در تاریخ معماری و شهرسازی، باستان شناسی، میراث معماری، میراث فرهنگی ناملموس، راه های فرهنگی و عناصر وابسته از محورهای این کنگره بود که با حضور مسئولین و کارشناسان بررسی شد.

56 مقاله برای این کنگره ارسال شده بود که 14 مقاله در این کنگره قرائت گردید.

استاندار، فرماندار و مدیران ارشد استان، اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز در این کنگره حضور داشتند.