کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش

کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش

 

1-   ارائه دستاوردها و نتایج پژوهش های علمی و کاربردی در زمینه های محافظت در برابر آتش در حوزه‌های ساختمان، ابنیه فنی، مانند مواد و مصالح پیشرفته، نتایج مدل  سازی آتش و دود، شناخت و بهبود رفتار مصالح و سیستم ‌های ساختمانی در برابر آتش، ...

2-   ارائه دستاوردها و نتایج پژوهش های علمی و کاربردی در زمینه محافظت در برابر آتش سیستم های حمل و نقل (وسایل حمل و نقل،‌ تونل ها و متروها و ...)

3-   فناوری های نوین در زمینه محافظت عامل در برابر آتش (کشف، اعلام، اطفا، تهویه دود، ...)

4-   محافظت انواع سازه در برابر آتش

5-   ایمنی در برابر آتش ساختمان ‌های بلندمرتبه

6-   فناوری ‌های نوین در زمینه محافظت های غیر عامل در برابر آتش (تخلیه خروج، آسانسورها، پوشش ها، محصولات ضد حریق، ...) 

7-   نقد و پیشنهادات در خصوص مبحث سوم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه های محافظت در برابر آتش در ایران

8-   مقررات و استانداردهای پایه عملکردی، روش های مهندسی آتش و رویکردهای مناسب آتی برای ایران 

9-   تحلیل ‌های آماری، اقتصادی، اجتماعی و تبیین سطح انتظار از مقررات و استانداردهای آتش ایران در برنامه‌های توسعه

10-  روش‌های ارزیابی خطرپذیری و نتایج تحقیقاتی حاصل از آنها

11-  گواهینامه‌ های فنی و راهکارهای ورود محصولات ایران به بازارهای بین‌المللی

12-  نقش و جایگاه بیمه در کاهش خسارات و افزایش ایمنی در برابر آتش

13-  تحلیل زیست محیطی آتش سوزی

 

زمان: 29 و 30 اردیبهشت 95

مکان: تهران، بزرگراه شيخ فضل‌ا... نوري، فاز 2 شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی صندوق پستي: 1696 - 13145   تلفن دبیرخانه اجرایی: (داخلی 301) 6-88255942- 021   دورنگار: 88384138  

 جهت کسب اطلاعات بیشتراینجا کلیک نمایید