کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع
کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، یکی از مهمترین رویدادهای علمی-صنعتی ایران و کشورهای همجوار در خصوص تبادل دستاوردها و تجربیات در زمینه تاسیسات ساختمانی است که خرداد ماه هر سال در تهران برگزار می گردد. 
دبیرخانه این کنفرانس درنظر دارد این رویداد را هر ساله علاوه بر بهره گیری از ظرفیتهای داخلی، با مشارکت و همکاری برخی سازمانهای و تشکلهای بین المللی برگزار نماید که دوره های پیشین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع، زمینه ساز ارتباط و همکاری با این آژانسها بوده است. 
این کنفرانس، فرصت مناسبی برای آشنایی با دیدگاههای کارشناسان، ارائه دستاوردهای جدید پژوهشگران و بهره گیری از تجربیات پیش کسوتان خواهد بود. این همایش سعی دارد تا ضمن فراهم آوردن بستر و فضایی مناسب برای تضارب آرا و انتقال آخرین دستاوردهای تحقیقات و تحولات صنعت تهویه مطبوع، گامی موثر در جهت ارتقا و اعتلای جایگاه علمی و صنعتی کشورمان در سطح بین المللی بردارد. 
برگزارکنندگان این کنفرانس مفتخرند از کلیه اساتید، پژوهشگران، متخصصان و کارشناسان حوزه صنعت تاسیسات ساختمانی برای مشارکت فعال در ابعاد مختلف کنفرانس بالاخص ارائه تجربیات و دستاوردهای صنعتی دعوت به همکاری نمایند.