کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها


کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

http://iconfaaa.ir/

 

26 آذرماه 1395 - 25 آذرماه 1395
:کشور محل برگزاری

ایران
:شهر محل برگزاری

تهران
:برگزارکنندگان

موسسه مهد پژوهش ره پویان حقیقت، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی، موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
:ایمیل دبیرخانه

iconfaaa@gmail.com
:تلفن دبیرخانه

02188842090

------------------------------------------

فراخوان کنفرانس های داخلی و خارجی
http://Callforconferences.com