کنفرانس بین المللی عمران معماری و زیرساخت های شهری

محورهای کنفرانس

·         مهندسی عمران و توسعه پایدار

·         مهندسی سازه ، زلزله و بهسازی لرزه ای

·         مهندسی معماری و توسعه پایدار

·         مهندسی ترافیک ، حمل و نقل و زیرساخت های شهری

·         برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری

·         مهندسی شهرسازی و توسعه شهری پایدار

·         زیرساخت های شهری

·         مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری

·         منظر شهری پایدار و توسعه

·         فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری

·         مرمت بافت ها و آثار تاریخی

·         مدیریت ریسک و بحران و راه کار های ایجاد مدیریت جامع بحران

-

تاریخهای مهم

مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
اعلام نتایج داوری مقالات: ۱۰ خردادماه ۱۳۹۴ 
مهلت ثبت نام در کنفرانس۳۰ خردادماه ۱۳۹۴
برگزاری کنفرانس: ۷ و ۸ مرداد ماه ۱۳۹۴

-

محل برگزاری: تبریز

برگزار کنندهدبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری

آدرس دبیرخانه:
تبریز- خیابان فارابی نرسیده به چهارراه آبرسانی کوی دمشقیه صندوق پستی ۱۱۷۳-۵۱۳۸۵
تلفن تماس دبیرخانه: ۰۴۱۳۳۳۷۶۶۴۱  ایمیلinfo@icica.ir       سایت همایشicica.ir