کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه قابل توجه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان:

اعضای محترمی که خواستار کمک به زلزله زدگان استان کرمانشاه هستند می توانند کمک های خود را (نقدی و غیر نقدی بصورت اقلامی همچون آب معدنی، پتو، موارد خوراکی، لباس و ...) در روز سه شنبه 23 آبان از ساعت8 تا 16،به محل سازمان(میدان کوهنورد)جهت ارسال به آسیب دیدگان تحویل نمایند.
لازم به توضیح است هیاتی از سازمان طی هماهنگی با نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه در روز چهارشنبه ضمن حضور در مناطق آسیب دیده،  کمک های جمع آوری شده را تحویل خواهند داد.