کلاس ها و دوره های آموزشی در شهرستان های استان برگزار می شود

امور آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان از برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی در شهرستان های استان خبر داد

مدیر آموزش و پژوهش سازمان اعلام کرد که اعضای محترم سازمان در شهرستان های استان می توانند برای ثبت نام و یا پیشنهاد کلاس یا دوره ای خاص به دفاتر نمایندگی شهرستان ها مراجعه فرمایند

این کلاس ها شامل گروه های مختلف سازمان و مجریان خواهد بود

آموزش و پژوهش سازمان اعلام کرد که در صورت به حد نصاب رسیدن ثبت نام در کلاس ها با همکاری دفاتر نمایندگی سازمان در شهرستان ها این کلاس ها برگزار خواهد شد

امور آموزش و پژوهش سازمان لیست کلاس ها و دوره های سه ماهه دوم سالجاری را اعلام کرد

علاقمندان می توانند جهت اطلاع از این کلاس ها به بخش کارگاه ها و سمینارهای سایت سازمان مراجعه نمایند