کلاس آموزش زبان انگلیسی برای اعضای سازمان

کلاس آموزش زبان انگلیسی برای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان

(مقدماتی، متوسطه و پیشرفته)

مدت هر دوره :
3 ماه(هر هفته سه جلسه دو ساعته)

مدرس:
مهندس خوانچه سپهر

(آزمون اولیه برای تعیین سطح برگزار می شود)

جهت ثبت نام اولیه به امور آموزش سازمان مراجعه فرمایید