کسب رتبه دوم آزمون ورود به حرفه مهندسي در رشته مکانيک توسط مهندس کردستاني

روابط عمومي : مهندس ناصر سليماني عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان رتبه دوم آزمون ورود به حرفه مهندسان خردادماه 93 را در رشته تاسيسات مکانيکي کسب کرد.

دکتر غلارضا هوايي مديرکل مقررات ملي ساختمان در پيامي ضمن تبريک به مهندس سليماني و آرزوي موفقيت براي وي ، افتخار آفريني روز افزون مهندس سليماني را از ايزد منان خواستار شده است.

دکتر ثابتي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان اين موفقيت را به کليه اعضاي سازمان نظام مهندسي کردستان تبريک گفت.

وي با آرزوي موفقيت براي مهندس سليماني کسب اين رتبه را نشان از توانمندي مهندسين استان توصيف کرد.