کارگروه پدافند غیرعامل در سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان برگزار شد

کارگروه کارگروه پدافند غیرعامل با هدف اجرایی کردن تفاهم نامه سه جانبه در سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان برگزار شد.

این کارگروه با حضور نمایندگان و کارشناسان استانداری کردستان، نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی، شهرداری و گروه های تخصصی و با حضور رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد.

در این نشست که با هدف اجرایی کردن تفاهم نامه سه جانبه (سازمان نظام مهندسی ساختمان ، شهرداری و مدیریت پدافند غیرعامل) برگزار گردید درباره راهکارهای اجرایی نمودن این تفاهم نامه بحث و تبادل نظر شد.

برگزاری دوره های اموزشی و بکارگیری چک لیست های کنترل پدافند غیرعامل در بحث طراحی و نظارت در رشته های مختلف از اهم تصمیمات اتخاذ شده این کارگروه بود.

دکتر ثابتی رئیس سازمان در این جلسه مشترک ضمن ضروری توصیف کردن اجرایی نمودن توافقنامه سه جانبه، آمادگی سازمان را در تسریع این امر عنوان کرد.