کارگروه بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز در بانه تشکیل شد

کارگروه بررسی ساخت و سازهای غیرمجاز در بانه با حضور شورای اسلامی شهر، شهرداری و نظام مهندسی ساختمان در این شهر تشکیل شد.

در جریان برگزاری اولین نشست دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان در بانه با اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مهندس بابک رستم پور شهردار بانه درباره ساخت و سازهای غیر مجاز این شهر بحث و تبادل نظر شد.

این نشست در راستای مکاتبات دکتر ثابتی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با مهندس حشمت الله صیدی مدیر کل دفتر فنی استانداری کردستان و شهرداری بانه مبنی بر تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیر مجاز در این شهر برگزار شد.

مهندس نه به ز محمدی مدیر اجرایی دفترنمایندگی بانه در این نشست، مواردی چون کنترل بیشتر ساخت وسازها، پذیرش گزارش کارشناسان ماده 27 در صورت تهیه نقشه چون ساخت، تهیه کروکی توسط نقشه برداران دارای پروانه اشتغال، گشت بازرسی ماده 35، گزارش نصب تابلوی مشخصات پروژه ونیزگزارش ناظرین را مورد بحث و بررسی قرار داد.

در پایان بنا به بیشنهاد شهردار بانه ،مقرر گردید که چند کار گروه تخصصی جهت پیگیری موارد یاد شده و نیز جلوگیری از ساخت و سازهای خارج از بودجه عمومی و نیز غیر مجاز با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر،شهرداری و نظام مهندسی تشکیل گردد.