کارگاه گودبرداري در فضاي شهري برگزار گرديد

روابط عمومي: کارگاه گودبرداري در فضاي شهري با تلاش امور آموزش و پژوهش سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان در سنندج برگزار شد.

اين کارگاه آموزشي که در دو نوبت صبح وعصر در سالن راه و شهرسازي برگزار گرديد  مورد استقبال گسترده مهندسين گروه معماري ، عمران ومجريان ساختمان قرار گرفت.

دکتر عليرضا چابکي مدرس دوره آموزشي کارگاه گودبرداري در فضاي به ارائه مطالبي در رابطه با گود برداري در فضاي شهري، روشهاي گود برداري در خاک و سنگ در فضاي شهري، روشهاي مختلف پايدار سازي گودهاي عميق و نيمه عميق، محدوديتهاي تغيير مکاني و اجرايي در فضاي شهري، ترکها و آسيبهاي گود برداري به همسايه ها پرداخت.

دکتر چابکي همچنين ضمن تشريح مسائل حقوقي گود برداري در فضاي شهري، توضيحاتي درباره مسائل بيمه اي گود برداري، نظام کنترل گود برداري و مسئوليتهاي سازمان نظام مهندسي ارائه نمود.

 

    اين سمينار توسط امور آموزش وپژوهش سازمان و با همکاري گروه تخصصي عمران ودفنرفني استانداري ودفتر امور مجريان ساختمان سازمان برگزار گرديد.

 دراين سمينار  190نفر از مهندسين عضو سازمان شرکت نمودند.

دکتر چابکي مدرس اين دوره مسئول گروه سازه شرکت هاي: مشانير، سد سياه بيشه، سد مسجد سليمان، شرکت حاتم زمين ومدير طراحي گروه ريلي شرکت کيسون ودر حال حاضر مدير عامل شرکت حاتم زمين مي باشند.ايشان داراي 15سال سابقه ي کاري در رشته هاي سازه –گودبرداري وتحکيم سيستمهاي سنگي وخاکي در کارنامه خود دارد.