کارگاه طراحی لرزه ای سازه های فولادی
کارگاه طراحی لرزه ای سازه های فولادی
مدرس : دکتر جمشید کرمی
هزینه : 250/000 ریال
ثبت نام : امور آموزش و پژوهش
زمان شروع : مرداد 94