کارگاه اتصالات فلزی برگزار شد

کارگاه اتصالات فلزی با همکاری امور آموزش و پژوهش سازمان برگزار شد.

این کارگاه مورد استقبال اعضای گروه عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان قرار گرفت.

در کارگاه اتصالات فلزی که همچنان در حال برگزاری می باشد مهندس پیام فوزی به ارائه آخرین اطلاعات و داده های موجود در رابطه با اتصالات فلزی پرداخت.

این کارگاه از مجموعه دوره های تقویم آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان محسوب می شود که برنامه آن پیشتر اعلام گردید.

کارگاه اتصالات فلزی بمدت 3 جلسه 4 ساعته در محل سالن جلسات برگزار شد.