کارگاه آیین نامه ی 2800 در مریوان برگزار شد

 

کارگاه آیین نامه ی 2800  توسط امور آموزش وپژوهش سازمان و دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان مریوان برگزار گردید.

این کارگاه آموزشی  با حضور مهندسین عمران سازمان نظام مهندسی در شهرستان مریوان برگزار گردید.