کارگاه آموزشی یک روزه مدیران مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها برگزار شد

جلسه کارگاه آموزشی یک روزه مدیران مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها با حضور مهندس بهادری دبیر اجرائی شورای مرکزی و باحضور فعال نمایندگان کردستان برگزارگردید.

در این جلسه ، مهندس جمال قناعت رئیس کمیته مالی و مالیاتی و خزانه دار شورای مرکزی و همچنین عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان، گزارشی از عملکرد و روندکار کمیته مالی و مالیاتی را ارائه کردند.

در این جلسه دری از نظام مهندسی استان یزد؛  ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و نحوه ی محاسبه ی استهلاک در آیین نامه جدید را تشریح و توضیحات لازم در خصوص نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی عملکرد اشخاص حقوقی را ارائه کردند.

همچنین هیوا واحدی از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان،  نکات مربوط به ثبت اطلاعات معاملات فصلی موضوع ماده  169 قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه ی اجرائی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 94/4/31 را تشریح کردند.