کارگاههای تولید بلوک های پلی استایرن غیر استاندارد

اداره راه و شهرسازی طی نامه ای به سازمان از کارگاههای تولید بلوک های پلی استایرن غیر استاندارد خبر داد.
در این نامه آمده است: 
با توجه به بازدیدکمیته مصالح ساختمانی استان از کارگاههای تولید بلوک های پلی استایرن (فوم سقفی) مشاهده گردید اغلب بلوک های تولیدشده در این کارگاهها فاقد استاندارد های لازم از جمله (ایمنی در برابر آتش، رواداری های ابعادی،مقاومت مصالح )می باشند. لذا شایسته است ضمن اطلاع رسانی های لازم به مهندسان ناظر ومجریان از ورود این مصالح به پروژه های ساختمانی جلوگیری بعمل آورده شود.