کارکرد بازرسی برق جهت ارائه به دارایی

 

کارکرد بازرسی برق جهت ارائه به دارایی

لیست کارکرد بازرسی برق مهندسین برق استان کردستان ، جهت ارائه به اداره دارایی 

 

ردیف

شهرستان

بازرس

پایه

جمع کارکرد

1

بانه

عبدا... ابراهیمی

1

ريال 28,465,000

2

بانه

هادی سوسنی

1

ريال 30,540,000

3

بانه

ایوب محمدپور

1

ريال 29,900,000

4

بانه

عزیز صدیقی

1

ريال 52,500,000

5

بانه

امید قادری

2

ريال 23,000,000

6

بانه

صلاح الدین قادری75

2

ريال 23,600,000

7

بانه

آزاد حسنی

3

ريال 6,900,000

8

بانه

ابراهیم نصیری

3

ريال 9,500,000

9

بانه

عزیز ذبیحی

3

ريال 13,700,000

10

بانه

محمد صدیقی

3

ريال 14,600,000

11

بانه

ابراهیم ابراهیمی

3

ريال 17,400,000

12

بانه

ناصر سلیمانی

3

ريال 17,700,000

13

بانه

علی محمدی

3

ريال 20,300,000

14

بیجار

داریوش قاسم اردلان

1

ريال 7,000,000

15

بیجار

علیرضا علی نژاد

1

ريال 7,100,000

16

بیجار

حجت اله ولی پور

2

ريال 3,000,000

17

بیجار

مجید راستگو

2

ريال 7,300,000

18

بیجار

انور سلطانی

2

ريال 16,650,000

19

بیجار

قاسم سبحانی

3

ريال 1,900,000

20

بیجار

پرویز محمد زاده

3

ريال 3,000,000

21

بیجار

حسین عبدی

3

ريال 3,400,000

22

بیجار

محمد قدیمی

3

ريال 4,150,000

23

بیجار

محمد هدایتی

3

ريال 5,050,000

24

بیجار

مهدی شریفیان

3

ريال 6,500,000

25

بیجار

امید زارعی

3

ريال 7,850,000

26

دهگلان

ایرج سعیدی نژاد

1

ريال 3,400,000

27

دهگلان

فاروق قادرمرزی

2

ريال 4,000,000

28

دهگلان

طالب سلطانی

3

ريال 1,200,000

29

دهگلان

ارسلان احمدی نیاز

3

ريال 1,200,000

30

دهگلان

محمد امینی

3

ريال 1,800,000

31

دهگلان

بلال محمدی

3

ريال 2,100,000

32

دهگلان

نادر سعیدی نژاد

3

ريال 3,000,000

33

دهگلان

یاور محمدی

3

ريال 4,300,000

34

دیواندره

عرفان اخکندی

3

ريال 10,500,000

35

دیواندره

فرشاد سواری

3

ريال 9,100,000

36

دیواندره

حبیب اله احمدیاری

3

ريال 9,500,000

37

دیواندره

کامران امانی

3

ريال 9,800,000

38

دیواندره

مسعودآسیابانی

3

ريال 8,100,000

39

دیواندره

مسلم احمدی

3

ريال 9,400,000

40

سقز

منصور سلامی

0

ريال 42,995,000

41

سقز

ابراهیم شکری

1

ريال 36,950,000

42

سقز

حامد احدپور

1

ريال 37,237,666

43

سقز

مطلب امین زاده

2

ريال 17,625,000

44

سقز

فاروق قادری آذر

2

ريال 32,600,000

45

سقز

محمدصدیق خوش سیما

2

ريال 30,850,000

46

سقز

جلال عشقی

2

ريال 33,375,000

47

سقز

عابد توحیدی

2

ريال 34,675,000

48

سقز

سید هدایت حسینی

3

ريال 20,000,000

49

سقز

نوید عزیزی

3

ريال 20,500,000

50

سقز

هیوا فرجی

3

ريال 24,020,000

51

سقز

سهراب افتخاری

3

ريال 19,600,000

52

سقز

آرش کریمان

3

ريال 28,900,000

53

سقز

هیمن یونسی راد

3

ريال 24,100,000

54

سقز

محمد رحمتی

3

ريال 28,600,000

55

سقز

انور فیضی

3

ريال 28,600,000

56

سقز

فواد کریمی

3

ريال 24,800,000

57

سقز

آرمان عزتی

3

ريال 57,780,000

58

سقز

آزاد ابراهیمی

3

ريال 32,300,000

59

سنندج- بانه

ناجی قادرنژاد

2

ريال 7,932,500

60

سنندج- بانه

امین شریعتی

1

ريال 9,732,500

61

سنندج- بانه

فاتح عبدی

1

ريال 11,682,500

62

سنندج

اسماعیل صبحی

1

ريال 10,850,000

63

سنندج

عطا محمد رضایی

2

ريال 10,800,000

64

سنندج

تورج اسمعیل زاده

3

ريال 2,400,000

65

سنندج

رامین دانایی

3

ريال 5,200,000

66

سنندج

حامد رشیدی

0

ريال 14,625,000

67

سنندج

معین مظهری

2

ريال 10,883,300

68

سنندج

رسول ملکی

1

ريال 8,200,000

69

سنندج

ساسان فرجی

2

ريال 5,350,000

70

سنندج

کریم شعبانی

0

ريال 14,992,500

71

سنندج- بانه

محمدسعید سلطانی

2

ريال 12,400,000

72

سنندج

اسکندر حق طلب

2

ريال 9,112,500

73

سنندج

هوشنگ محمدی

2

ريال 8,950,000

74

سنندج

هیوا لهونیان

0

ريال 15,476,666

75

سنندج

رنگین روشن

2

ريال 8,785,000

76

سنندج

رضا طهماسبی

2

ريال 10,400,000

77

سنندج

محمد حسینی

2

ريال 8,400,000

78

سنندج

سید امجد حسینی

2

ريال 9,000,000

79

سنندج

سمیه امانی

3

ريال 5,633,300

80

سنندج

ژوان بهرامی

3

ريال 5,200,000

81

سنندج

لیلا پرچمی

3

ريال 2,200,000

82

سنندج

آریز مرادی

2

ريال 9,450,000

83

سنندج

عطاء میرزایی وروئی

3

ريال 9,750,000

84

سنندج

حمید مردوخ روحانی

0

ريال 12,737,500

85

سنندج

پیمان موسوی

2

ريال 6,800,000

86

سنندج

آرام ابراهیمی

3

ريال 5,000,000

87

سنندج

قاسم مرادیانی

3

ريال 5,000,000

88

سنندج

سهراب محمدی- بانه

1

ريال 9,900,000

89

سنندج

هیوا سید یونسی

1

ريال 13,462,500

90

سنندج

جبار اسلامی پور

1

ريال 9,950,000

91

سنندج

حیدر احمدیان

1

ريال 11,175,000

92

سنندج

منصور مبارکی

1

ريال 11,600,000

93

سنندج

مهرداد غلامی

3

ريال 4,000,000

94

سنندج

ئاترو نصراله بیگی

3

ريال 2,900,000

95

سنندج

افشین نامی سنندج

2

ريال 7,150,000

96

سنندج

صلاح الدین قسیمی

2

ريال 7,200,000

97

سنندج

نگار فضل علیپور

3

ريال 4,200,000

98

سنندج

جمال الدین حسینی

1

ريال 10,212,500

99

سنندج

سینا چاره جو

3

ريال 6,200,000

100

سنندج

فرشید عبدی

3

ريال 4,300,000

101

سنندج

شیرین هلالی

1

ريال 10,350,000

102

سنندج

فرشاد عزت پور

1

ريال 10,400,000

103

سنندج

هوشمند نگهدار

2

ريال 7,400,000

104

سنندج

شهریار شهریاری

2

ريال 8,000,000

105

سنندج

محمد رضا رضایی

2

ريال 7,400,000

106

سنندج

حمید ملکی

2

ريال 7,600,000

107

سنندج

فواد گل آور محمدی

3

ريال 4,400,000

108

سنندج

خالد عباسی خودلان

3

ريال 4,400,000

109

سنندج

کمال عثمانی

3

ريال 5,000,000

110

سنندج

سید جبار حسینی

3

ريال 5,000,000

111

سنندج

صابر نعمتی

3

ريال 4,600,000

112

سنندج

محمد دارپرنیان

3

ريال 4,600,000

113

سنندج

ندا غفوری

3

ريال 5,200,000

114

سنندج

محسن رضایی

3

ريال 5,800,000

115

سنندج

محمدامین سامعی پور

2

ريال 7,738,350

116

سنندج

بهرام ثنائی

0

ريال 14,176,666

117

سنندج

بابک کریمی

2

ريال 7,800,000

118

سنندج

سید اسعد احمدی

3

ريال 4,800,000

119

سنندج

سمیرا بنفشی

3

ريال 4,883,300

120

سنندج

رزیتا زرداری

1

ريال 11,000,000

121

سنندج

فرزاد زمانی

2

ريال 8,000,000

122

سنندج

پرویز نصرتی

3

ريال 5,000,000

123

سنندج

جمیل کریمی

3

ريال 5,000,000

124

سنندج

فرهنگ کریمی

3

ريال 5,000,000

125

سنندج

بهرام سمیعی

3

ريال 5,100,000

126

سنندج

هیوا دوروئی

3

ريال 5,700,000

127

سنندج

قانع قماشچی

3

ريال 5,100,000

128

سنندج

نبی کریمی

3

ريال 5,100,000

129

سنندج

صلاح الدین محمدی65

2

ريال 8,200,000

130

سنندج

رامین کوره داودی

3

ريال 5,200,000

131

سنندج

سروه دولت آبادی

3

ريال 5,200,000

132

سنندج

آرام بنی صدر

3

ريال 5,200,000

133

سنندج

سیروس فلاحی

3

ريال 5,200,000

134

سنندج

کورش فعله گری

3

ريال 5,200,000

135

سنندج

هوشمند قصری

3

ريال 5,200,000

136

سنندج

شهلا واحدی

3

ريال 5,200,000

137

سنندج

ماجد آزمون

3

ريال 5,250,000

138

سنندج

گوران ذبیحی

3

ريال 5,300,000

139

سنندج

هیوا خرم

1

ريال 11,385,000

140

سنندج

مستوره میرکی

3

ريال 5,400,000

141

سنندج

خالد مالک

3

ريال 5,400,000

142

سنندج

صلاح محمدی39

1

ريال 11,550,000

143

سنندج

فرزاد عارفی

3

ريال 5,600,000

144

سنندج

امید اسلامی پور

3

ريال 6,200,000

145

سنندج

جعفر عزیزی

0

ريال 14,630,000

146

سنندج

کاوه شمعدانی

3

ريال 11,000,000

147

سنندج

حشمت اله لاهورپور

2

ريال 8,800,000

148

سنندج

کیومرث آقامحمدی

2

ريال 9,000,000

149

سنندج

ارسلان دارابی

3

ريال 0

150

سنندج

افشین باقری

3

ريال 6,000,000

151

سنندج

معروف حسامی

1

ريال 12,126,666

152

سنندج

حسین شاه ویسی

3

ريال 6,200,000

153

سنندج

گوران حسنی فرد

3

ريال 3,200,000

154

سنندج

هیبت گویلی

3

ريال 3,200,000

155

سنندج

هومن مرید ویسی

2

ريال 9,262,500

156

سنندج

حسن عبدی

3

ريال 6,300,000

157

سنندج

فرزاد اصلانی

3

ريال 6,400,000

158

سنندج

فرید دبیر شاه اویسی

3

ريال 6,400,000

159

سنندج

آریز نصرت پور

3

ريال 6,800,000

160

سنندج

کژال سعیدی

3

ريال 3,800,000

161

سنندج

شاهپور کاکی خانقاهی

2

ريال 10,000,000

162

سنندج

صلاح الدین قادری93

3

ريال 7,200,000

163

سنندج

جمال مشتاق

0

ريال 22,330,000

164

سنندج

رضا سیمایی

0

ريال 19,568,350

165

سنندج

علی اشرف حسینی

2

ريال 14,000,000

166

سنندج- کامیاران

عبید علیمحمدی

1

ريال 14,537,500

167

سنندج- مریوان

ارسلان محمدی

1

ريال 8,970,000

168

سنندج- مریوان

عبدالرحمن مرادی

1

ريال 10,670,000

169

سنندج- مریوان

سعدی بالیده

3

ريال 9,250,000

170

سنندج- مریوان-سروآباد

باقی خدارحمی

3

ريال 12,200,000

171

سنندج-سقز

شوان شیخ احمدی

3

ريال 5,875,000

172

سنندج-کامیاران

محمدامین حریقی

1

ريال 12,000,000

173

سنندج-کامیاران

هادی طاریمرادی

1

ريال 10,003,750

174

سنندج-کامیاران

اسعد خالدی

2

ريال 13,387,500

175

سنندج-کامیاران

دیاکو رحمانی

3

ريال 5,500,000

176

قروه

محمود شهبازپور

1

ريال 27,200,000

177

قروه

محمدعارف صادقی

2

ريال 5,400,000

178

قروه

سید سجاد حسینی

2

ريال 6,450,000

179

قروه

فردین نامور

2

ريال 10,900,000

180

قروه

حمید رضا مژده

2

ريال 9,700,000

181

قروه

مهدی حیدری

3

ريال 0

182

قروه

محمد سلحشور

3

ريال 0

183

قروه

صابر کوشا

3

ريال 5,700,000

184

قروه

مجید مرادیان

3

ريال 7,200,000

185

قروه

مرتضی محمدی

3

ريال 4,800,000

186

قروه

سعید طاهری

3

ريال 5,000,000

187

قروه

یاسر قادری

3

ريال 6,900,000

188

قروه

حمید ایپکی

3

ريال 5,100,000

189

قروه

حسین فقیه عباسی

3

ريال 5,700,000

190

قروه

عارف خالدیان

3

ريال 10,800,000

191

قروه

فرهاد عبدالملکی

3

ريال 6,100,000

192

قروه

پیمان ارشادی

3

ريال 6,200,000

193

قروه

فرهاد میمنت آبادی

3

ريال 6,300,000

194

قروه

علی بختیاری

3

ريال 5,600,000

195

قروه

بهزاد شیخی

3

ريال 6,900,000

196

قروه

جمشید عزیزیان

3

ريال 7,000,000

197

قروه

محمد امین زارعی

3

ريال 8,100,000

198

قروه

رضا خداویسی

3

ريال 8,200,000

199

قروه

جعفر کرمی

3

ريال 8,800,000

200

قروه

مرتضی عزیزی

3

ريال 11,500,000

201

قروه

محمدرضا حاجیان

3

ريال 10,600,000

202

قروه

شهاب خالدیان

3

ريال 18,400,000

203

قروه

عباس محمد ویسی

3

ريال 5,400,000

204

قروه - مریوان

شهرام احمدی

3

ريال 14,250,000

205

کامیاران

وریا یوسفی

3

ريال 15,400,000

206

کامیاران

شعیب فتحی

3

ريال 7,425,000

207

کامیاران

جمیل رستمی

3

ريال 8,100,000

208

کامیاران

زانیار حمیدی

3

ريال 22,300,000

209

کامیاران

فواد محمدخانی

3

ريال 14,200,000

210

کامیاران

محسن ابراهیمی

3

ريال 14,725,000

211

کامیاران

آرام سیفی

3

ريال 21,500,000

212

کامیاران

برزان تابعی

3

ريال 13,600,000

213

کامیاران

محمد کمانگر

3

ريال 22,150,000

214

مریوان

حامد صادقی

1

ريال 56,300,000

215

مریوان

طالب فلاحی

2

ريال 44,800,000

216

مریوان

جلال جلیل زاده

2

ريال 46,100,000

217

مریوان

عدنان باژدان

3

ريال 23,500,000

218

مریوان

منصور سهرابی

3

ريال 21,100,000

219

مریوان

آزاد حسینی

3

ريال 30,200,000

220

مریوان

محمد صالح

3

ريال 22,700,000

221

مریوان

عبدالباسط بدخش

3

ريال 30,000,000

222

مریوان

محمد مهرداد ویسی

3

ريال 30,200,000

223

مریوان-سروآباد

رحیم راموز

1

ريال 70,600,000

224

مریوان-سنندج

حشمت اله خسرویانی

3

ريال 5,650,000