پیام هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان برای سال نو

یا مقلب القلوب و الابصار
یا مدبرالیل و النهار

یا محول الحول و الاحوال
حول حالنا الی احسن الحال


بهار تجلی دمیدن نفسی نو در کالبد طبیعت، آغاز برگی نو از کتاب گیتی و رویش سبز بر رخسار هستی است.
در پس این دگرگونی فلسفه ها نهفته و آیینه ای از درس و عبرت از خالق به مخلوق نمایان است.
امید به فردایی نو و تغییر حال به احسن حالات از نشانه های نهفته قدوم بهار دلرباست.
این تحول بزرگ در زندگی زمین و این رویش سبز بر همگان خجسته باد.

طراوتی جاودان، اندیشه ای پویا، نفسی مالامال از عزت، فزونی نعمت را در سال نو از ایزد منان برای هموطنان گرامی علی الخصوص خانواده ی مکرم  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان خواستاریم.

اگر سیاه باد راهت را گرفت، کوه شو!

اگر نسیم به پیشوازت آمد،  باغ شو!

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان