پیام تسلیت دکتر ثابتی برای درگذشت عضو سابق شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

دکتر محمدصدیق ثابتی رئیس سزمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان درگذشت مغفور دکتر کاظم معمار ضیاء نایب رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس را تسلیت گفت.

دکتر ثابتی با درگذشت این استاد و عضو ارشد جامعه مهندسی را خسرانی بزرگ برای سازمان نظام مهندسی ساختمان توصیف کرد.

وی طی پیامی به رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس ضمن آرزوی غفران الهی برای مرحوم دکتر کاظم معمار ضیاء این ضایعه را به سازمان نظام مهندسی فارس و جامعه مهندسی این استان تسلیت گفت.