پيش ثبت نام اوليه همکاري با  گروه توسعه و صدور خدمات فني و مهندسي

 

پيش ثبت نام اوليه همکاري با  گروه توسعه و صدور خدمات فني و مهندسي

روابط عمومي: سازمان نظام مهندسي ساختمان در راستاي اهداف سازماني خود و نيز ضرورت توسعه و گسترش فعاليت هاي حرفه اي و لزوم حضور موثر در عرصه هاي منطقه اي و بين المللي و همچنين صدور خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش و فناوري اقدام به تشکيل و راه اندازي واحد توسعه و صدور خدمات فني و مهندسي نموده است.... ادامه خبر