پيام دکتر ثابتي بمناسبت سوم سپتامبر روزجهاني معلولين / حفظ کرامت معلولين حفظ شان و منزلت انساني است

 

پيام دکتر ثابتي بمناسبت 12 آذرماه ، سوم سپتامبر روزجهاني گرامي داشت مقام معلولين

حفظ کرامت معلولين حفظ شان و منزلت انساني است

روابط عمومي: گذشت بيش از دو دهه از اعلام روز جهاني معلولين  و تعيين اين روز به جهت ارتقاء رشد اذهان عمومي درباره مسائل مربوط به معلوليت هاي مختلف و افزايش آگاهي هايي بوده است که مي‌بايست از مساله پيوستن افراد معلول در تمامي جنبه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زندگي منتج شود.  همچنين در سال 1999 ميلادي شعاري با مضمون (امکان دسترسي براي همه در هزاره  جديد) مورد قبول واقع گرديد . 

بيش از پانصد ميليون نفر به دليل نقص در سيستم روحي و مغزي جسمي و حسي از معلوليت رنج مي‌برند.معلولين  هر کجا که باشند و در هر نقطه‌اي از دنيا که به سر برند به دليل موانع ظاهري و يا اجتماعي با محدوديتهايي در زندگي خود مواجه مي‌شوند بنابراين احترام به کرامت و روح انساني بيش از پيش در حمايت از معلولين نمود پيدا مي کند کيفيت و شرکت فعالانه و همه‌جانبه افراد معلول در زندگي اجتماعي و گسترش و پيشرفت آنها از دغددغه هاي جامعه مي باشد .

کشور عزيزمان ايران بر اساس رسالتي که نسبت به  معلولين و جانبازان جنگ تحميلي کشور احساس مي کند  قانون جامع حمايت از معلولين را توسط مجلس محترم شوراي اسلامي در سال 1383 مصوب گرديد در ماده دوم اين  قانون كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان ها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايند كه امكان دسترسي و بهره مندي از آن ها براي معلولان هم چون افراد عادي فراهم گردد.

در پايان با توجه به رسالتي که سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان بر عهده دارد امادگي خود را جهت همکاري هر چه بيشتر  با ادارات  محترم بهزيستي وشهرداري هاي استان کردستان  به جهت برگزاري مستمر جلسات کارشناسي براي مناسب سازي و ارايه راهکار براي ورودي فضاهاي عمومي ،  پارکها وادارات دولتي اعلام ميدارد . 

دکتر محمدصديق ثابتي

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان کردستان