پنجمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون

موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان,پنجمین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون نهم اردیبهشت ماه سال 1395 در محل سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان اصفهان همزمان با هفته نکوداشت اصفهان برگزار می گردد.

تاریخ شروع: پنج شنبه 09 ارديبهشت 1395

تاریخ پایان: پنج شنبه 09 ارديبهشت 1395 

مکان: اصفهان - ساختمان اتاق بازرگانی صنایع و معادنگروه بندی: معماری 

برگزار کننده: موسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان 

تلفن تماس با دبیرخانه: 36692022 - 031 

نمابر: 36692022 - 031 

آدرس سایت: www.deconf.ir 

آدرس ایمیل: decohamayesh@gmail.com 

موضوعات

بخش مقالات 

مبانی نظری و عناصر پایه معماری داخلی در محیط زندگی و فعالیت

فرآیند طراحی معماری داخلی و دکوراسیون

جایگاه تولیدات صنعتی در عناصر پایه معماری داخلی و دکوراسیون 

طراحی معماری داخلی و دکوراسیون پایدار 

طبیعت و حضور آن در طراحی فضاهای داخلی 

تعامل هنرهای تزئینی و طراحی معماری داخلی و دکوراسیون 

جایگاه تکنولوژی دیجیتال در طراحی معماری داخلی و دکوراسیون 

کنش های رفتاری متقابل انسان و محیط زندگی و تأثیر آن در معماری داخلی 

الگوهای اصیل هنر اصفهان و جایگاه آن در معماری داخلی ایران 

بخش آثار 

بهره گیری از سنن ملی و هویت ایرانی 

هنرهای تجسمی 

هنرهای تزئینی 

طرح ها و پروژه ها  

نام مسئول یا دبیر همایش: آقای مهران بکایی 

امکان ارسال مقاله: بلی