پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران

ارائه آخرین دست‌آوردها در زمینه مهندسی هیدرولیک، رفع نیازهای صنعت آب کشور، توجه به شاخص‌های توسعه پایدار، بررسی و رفع مسائل محیط زیست، انتظاری است که پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران جهت برآورده شدن آن تلاش خواهد کرد. هدف برگزارکنندگان این کنفرانس تلاش در راستای افزایش کیفیت و کاربردی نمودن نتایج تحقیقاتی است که از سوی اساتید دانشگاه‌ها، دانشجویان و سایر پژوهشگران علاقه‌مند از سراسر کشور، در اختیار کنفرانس قرار خواهد گرفت.
اطلاعات بیشتر در :
www.15hydro.ir