واکنش رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان  استان کردستان به بیانیه های نماینده مردم شریف شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در واکنش به بیانیه های آقای محسن بیگلری نماینده مردم شریف شهرستان های سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تعیین مدیران جدید دفاتر نمایندگی، اظهار داشت:  از کسی که خود در خانه قانونگذاری مملکت حضور دارد انتظار می رود که رعایت قانون را فصل الخطاب کلیه امور و تصمیم گیری ها قرار دهد.

مهندس محمودی این نماینده مجلس را به اندکی تامل در قوانین سازمان، آئین نامه ها، مسئولیت ها و حوزه اختیارات و فلسفه تشکیل این سازمان مردم نهاد و خصوصی فراخواند.

رئیس سازمان اعلام داشت: سازمان در راستای اجرای بند ف ماده 114 اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  و همچنین طبق مواد 3 و 4 نظام نامه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی شهرستان ها اقدام به اعمال تغییراتی در سطح استان نمود که این امر با واکنش، اعمال فشار و همچنین صدور ضرب الاجل ها و بیانیه های نماینده محترم این شهرستان ها مواجه شد و آنچه باعث شگفتی این سازمان بود این که نماینده محترم چرا وارد حوزه تصمیم گیری ای شده که در حیطه مسئولیت او تعریف نشده است!

رئیس سازمان اظهار داشت: سازمان تشکلی حرفه ای، خصوصی و مستقل است و اعمال فشار و دخالت در عزل و نصب ها، اعلام به صحن مجلس آوردن وزیر راه و اظهارات خلاف قوانین موجود در تضاد با اصل استقلال سازمان است.

مهندس محمودی افزود: دود ناشی از اعمال نفوذ مسئولین و تضعیف سازمان به چشم مردم می رود و نادیده گرفتن استقلال سازمان های مردم نهاد همچون سازمان نظام مهندسی که بر اساس اصول مردم سالاری و بوسیله انتخابات ارکان خود را تعیین می کند با نیم میلیون نفر در کشور  و بیش از هفت هزار عضو در استان کردستان دور از توسعه خواهی و در تضاد با چشم انداز پیشرفت کشور و استان می باشد.

وی اطلاعات و داده های  رسیده به این نماینده محترم را که منجر به چنین اظهار نظرهایی شده را نادرست دانست و اظهار داشت: آقای بیگلری بجای فضا سازی، واکنش های احساسی و خلاف قانون، تحت تاثیر اطلاعات ناصحیح از سوی افراد سودجو و منفعت طلب که مانع از شفاف سازی و اجرای عدالت هستند، قرار نگیرد.

مهندس محمودی در پایان بر رعایت همگان بخصوص مسئولین در اجرای قانون و احترام به چارچوب های سازمان های خصوصی بویژه سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد.