هیات نمایندگی دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان سقز فعالیت خود را آغاز کردند

هیات نمایندگی دفتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان در شهرستان سقز با حکم رئیس سازمان فعالیت خود را آغاز کردند.

طی این احکام مهندس خالد امین زاده بعنوان رئیس دفتر نمایندگی سازمان در شهرستان سقز انتخاب شد.

احکام مهندس ناصح یوسفی بعنوان نایب رئیس و مهندس آرمان عزتی نیز طی مراسمی که در دفنر نمایندگی سقز برگزار شد، اهدا گردید.

در این مراسم که دکتر ثابتی خزانه دار سازمان و مهندس گودرزی مدیر فنی و اجرایی حضور داشتند از تلاش های مهندس مهندس خلیل سعیدپور، مهندس فواد خدری یار و مهندس هیوا نعمانی تقدیر شد.