هیات رئیسه شورای مرکزی در سال دوم دوره هفتم انتخاب شد در 223جلسه شورای مرکزی ، مورخ 1396/11/03 ، بر اساس ماده 110 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( ماده 110 - شورای مرکزی دارای هیات رییسه ای متشکل از یک رییس و دو دبیر اجرایی و دو منشی می باشد که دبیران و منشی ها با اکثریت آراء از بین اعضای شورای مرکزی انتخاب می شوند و دوره مسئولیت آنها یکساله و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است)انتخابات هیات رییسه برگزار شد،
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در انتخابات هیات رییسه سال دوم شورای مرکزی دوره هفتم ، دکتر محمدرضا جواهری با ۲۱رای ، مهندس منصور بهادری با ۱۴ رای به عنوان دبیران اجرایی ومهندس جی افرام با ۱۱رای و مهندس علی اکبر رمضانی با ۸رای به عنوان دو منشی انتخاب گردیدند.