همایش یک روزه" مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها - راهکارها و چالش ها" برگزار می شود

همایش یک روزه" مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها - راهکارها و چالش ها" برگزار می شود

  این همایش توسط کمیته تخصصی مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازمان نظام مهندسی کردستان و با حضور اساتید صاحب نام مقاوم سازی کشور برگزار می شود.

زمان برگزاری همایش اردیبهشت ماه 95 خواهد بود.

علاقمندان می توانند جهت حضور در این همایش و ثبت نام به امور آموزش و پژوهش سازمان مراجعه فرمایند