همایش یک روزه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار می کند:

همایش یک روزه مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای ساختمان 

 

زمان: 27 مرداد 1395

مکان: مجتمع ایثار سنندج

موضوعات همایش: 

اصول و مبانی مقاوم سازی ساختمان

  روشهای مقاوم سازی ساختمان های فولادی، بتنی، بنایی 

چالشهای حوزه مقاوم سازی

برپایی نمایشگاه جنبی شامل شرکتهای حوزه ساختمان و مقاوم سازی

 

ارائه گواهینامه ضمن خدمت سازمان مدیریت و برنامه ریزی

پذیرایی: نهار و میان وعده

هزینه ثبت نام: 30 هزار تومان

محل ثبت نام: امور آموزش سازمان نظام مهندسی نظام مهندسی ساختمان استان کردستان