همایش های مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
جهت اطلاع از همایش ها و سخنرانی ها و همچنین نحوه و شرایط شرکت در این دوره ها توسط مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بروی لینک ذیل کلیک نمایید.