همایش ملی توسعه صادرات خدمات فنی ومهندسی در 10و11 اسفند

در راستای افزایش صادرات غیر نفتی وآشنایی با ظرفیت ها، همایش ملی توسعه صادرات خدمات فنی ومهندسی 10و11 اسفندماه با حضور مقامات عاليه کشور و دست اندرکاران اقتصادی و فعالان برجسته صدور خدمات فنی مهندسی در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی هزینه شرکت در این همایش برای اعضای سازمان 1/250/000 ریال واعضای عادی 2/500/000 ریال می باشد. علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام وکسب اطلاعات بیشتر به سايت اينترنتی همايش به نشانی http://www.expirceo.ir مراجعه يا با شماره های 42707416 و 42707425 با دبيرخانه همايش تماس حاصل نمايند.