همایش شهر هوشمند و توسعه پایدار شهری و کارگاه های آموزشی تخصصی

عنوان: همایش شهر هوشمند و توسعه پایدار شهری و کارگاه های آموزشی تخصصی

 

موضوع: شهر هوشمند و توسعه پایدار شهری

سطح: منطقه ای

مکان: سنندج- دانشگاه کردستان

زمان: 24 و 25 آذرماه 1395

 

متولی: مرکز مطالعات و تحقیقات شهر سازی و معماری ایران با همکاری دانشگاه کردستان

مجری: دپارتمان آموزش مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران

 

تعداد شرکت کننده: 150 نفر بعلاوه شرکت کنندگان کارگاه های آموزشی

 

مخاطبین:

کارشناسان و حرفه مندان حوزه شهرسازی و معماری

سرمایه گذاران در حوزه شهرسازی و معماری

دانشجویان رشته های معماری و شهرسازی

مدیران و تصمیم گیران سازمان های دولتی، خصوصی و مردم نهاد مرتبط با حوزه شهرسازی و معماری

 

اهداف:

معرفی و آموزش موضوعات، روش ها، نرم افزارها و سخت افزارهای مرتبط با هوشمند سازی فرآیندهای شهری و تحقق توسعه پایدار شهری

معرفی ابداعات و نوآوریها در این حوزه

هم افزایی علمی، فنی، تجاری فن آوری های نوین در این حوزه با مشارکت علمی و اجرایی متخصصین و شرکت های داخلی

زمینه سازی ارتقای شغلی مدیران و کارشناسان سازمان های دولتی مخاطب مورد تایید سازمان برنامه و بودجه

اولین همایش و کارگاه آموزشی تخصصی شهر هوشمند و توسعه پایدار شهری