همایش بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری با عنوان «بسوی بهسازی و بازآفرینی پایدار» در سنندج برگزار شد

 

همایش بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری با حضور 600 مهمان داخلی و خارجی در دانشگاه کردستان آغاز شد که پس از برگزاری 10 پنل تخصصی و دو کارگاه آموزشی به کار خود پایان داد.

ظرف دو روز برگزاری این همایش که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان نیز از حامیان آن بود، دو کارگاه آموزشی و نمایشگاه شهرداری‌ها و مؤسسات موفق مرتبط با شهرسازی و شب فرهنگی کردستان به عنوان برنامه‌های جانبی این همایش برگزار شد.

سخنرانی استاندار و معاونت عمرانی، معاونت آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت، عضو شورای شهر تهران، استید و متخصصین امر و مسئولین استانی و کشوری و ... از جمله برنامه های این همایش بود.

آلن گیلبرت از دانشگاه کالج لندن، گراهام تیپل از دانشگاه نیوکاسل، پتر کیلت از دانشگاه نیوکاسل و مهیار عارفی از دانشگاه سینسیناتی در همایش بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری به ایراد سخنرانی پرداختند.

مدیر علمی همایش بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری در اختتامیه این همایش که در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد، این همایش را حاصل یک کار جمعی خواند که با حمایت‌های رئیس و معاونین دانشگاه و استانداری و معاونت امور عمرانی استانداری و برخی دستگاه‌ها و موسسات کشوری و هبیتات به سرانجام رسید.

کیومرث ایراندوست اضافه کرد: برگزاری این همایش دو روزه در شهر سنندج از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که قطعا اثرات مطلوبی خواهد داشت.

وی به محورهای این همایش نیز اشاره کرد و گفت: توانمندسازی و بازآفرینی، مسکن فقرا از تأمین تا تسهیل‌گری، حکمروایی شهری و سکونتگاه‌های فقیرنشین، رویکردهای پیش‌نگرانه و پیشگیرانه گسترش محدوده‌های نابسامان شهری، سیر دگرگونی سکونتگاه‌های خودانگیخته شهری، چالش‌ها و فرصت‌های سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری، تاب‌آوری شهری و سکونتگاه‌های فقیرنشین، فرهنگ شهروندی و مشارکت و ظرفیت‌سازی محلی از محورهای همایش بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری است.

مدیر علمی همایش بین‌المللی سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری، هویت و سکونتگاه‌های خودانگیخته شهری، تأمین مالی مسکن فقرا، قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهای مسکن فقرا، مدیریت زمین و برنامه‌ریزی مسکن فقرا، محیط زیست و سکونتگاه‌های فقیرنشین، طرح‌های پیشگام و بهسازی و ارتقای محله‌های تهیدستان، تجارب موفق بازآفرینی و بهسازی شهری، اقتصاد فقرا و بخش غیررسمی و فقرزدایی در اجتماعات محلی و شهرهای جدید و مسکن در استطاعت فقرا را از دیگر محورهای این همایش برشمرد.

وی همچنین هدف برگزاری این همایش بین‌المللی را شناخت چند و چون دگرگونی‌های سکونتگاه‌های فقیرنشین شهری در ایران و جهان، بررسی و به اشتراک گذاشتن آموخته‌های بهسازی و بازآفرینی شهری پایدار، بررسی نقش نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در شکل‌گیری و ساماندهی پدیده سکونتگاه‌های خودانگیخته و فقیرنشین شهری و تبادل‌نظر برای نگاشتن چارچوب رویکرد فراگیر برای چاره چالش سکونتگاه‌های تهیدستان، بهسازی و بازآفرینی عنوان کرد.