هفتمين کنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله ( see7) برگزار مي شود

روابط عمومي : هفتمين کنفرانس بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله  ارديبهشت ماه سال 1394 در مرکز همايش هاي بين المللي برج ميلاد تهران برگزار خواهد شد.

در اين کنفرانس مقالات مختلفي در حوزه شناخت خطر زلزله ، کاهش آسيب پذيري و راهکارهاي بهبود فرايند مديريت بحران ارائه مي شود.

براي ثبت نام و کسب اطلاعات بيشتر به آدرس www.see7.org مراجعه و يا با شماره تلفن 22808568 دبيرخانه کنفرانس ، تماس حاصل فرماييد.