نمایندگان استان کردستان در انجمن بتن ایران انتخاب شدند

انتخابات انجمن بتن ایران شاخه کردستان برگزار و نمایندگان استان کردستان انتخاب شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان دکترهوشنگ دباغ ، مهندس رامبد نوذری ، مهندس آزاد شاهرخی ، دکتر اسماعیل نیاعمران و مهندس آرین اسکندری بعنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

همچنین سید بشیر مختارپوریانی و مهندس ابراهیم سلطانی بعنوان اعضای علی البدل انجمن برگزیده شدند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان ضمن تبریک به اعضای انتخاب شده برای آنان آرزوی موفقیت نمود.

وی اظهار امیدواری کرد تا با انتخاب این اعضا گامی نو در ارتقای کیفیت ساخت و سازها در استان کردستان برداشته شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کردستان همکاری سازمان با انجمن بتن را در جهت کیفیت ساخت و سازها و اجرای مقررات ملی ساختمان ضروری توصیف کرد.