نمایشگاه تخصصی آب و برق و انبوه سازان

نمایشگاه تخصصی آب و برق و انبوه سازان

 

زمان: 10 لغایت 14 اسفند 1394 ساعت 15 الی 20

مکان: سنندج – محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان کردستان