نماينده مردم سنندج، کامياران و ديواندره:الگوي اسلامي- ايراني در ساخت و سازها اعمال نمي شود

نماينده مردم سنندج، کامياران و ديواندره:

الگوي اسلامي- ايراني در ساخت و سازها اعمال نمي شود

 

روابط عمومي: سيد احسن علوي نماينده مردم سنندج، کامياران و ديواندره با انتقاد از طراحي ساخت و ساز در شهرهاي کشور، گفت: متاسفانه، امروز ساخت و ساز در کشور ايران اسلامي ما بر گرفته از متدهاي غربي است و شاهد ادغام طرح‌هاي سنتي با متدهاي غربي هستيم. اين طراحي‌ها خلاف نظر مقام معظم رهبري در خصوص داشتن شهرهايي با نمادهاي ايراني- اسلامي است.

 

نماينده مردم سنندج و ديواندره در مجلس نهم شوراي اسلامي ادامه داد:  ما کشور اسلامي هستيم و تلاش داريم الگوي مناسبي براي اشاعه دين مبين اسلام باشيم. به همين منظور بايد ساختمان‌ها و طراحي شهري ما به گونه‌اي باشد که اهداف ما را به دنيا نشان دهد. معتقديم بايد تمام ساختمان‌ها يا حداقل  ساختمان ‌هاي عمومي کشور بر اساس مباني اسلامي ساخته شود.

 

به گفته اين نماينده، بايد در ساختمان‌هاي و شهرسازي‌ها ضمن در نظر گرفتن متد و تکنولوژي جديد، بايد طراحي‌هاي به گونه‌اي باشد که شاهد نمود و نماد ساختمان‌هاي قديمي که الگوي درست معماري ايراني- اسلامي است، را در ساختمان‌هاي جديد شاهد باشيم.

 

به گزارش روابط عمومي نظام مهندسي ساختمان کشور علوي تاکيد کرد: اما امروز مي بينيم که طراحي‌ ساختمان‌ها خلاف اهداف ماست و شاهد رشد ساختمان‌هاي شيشه‌اي  هستيم که  که کاملا با فرهنگ و با شرايط ممکلت اسلامي در مغايرات است و سنخيتي با معماري ايراني- اسلامي ندارد.

 

وي با بيان اينکه ما در اين زمينه مي‌توانيم از طراحي ساختمان‌هاي قديمي کشور الگو برداري کنيم، اظهار داشت: ساختمان‌هاي قديمي هم از استحکام و پايداري مناسبي برخوردار بودند و هم طراحي‌شان بر گرفته از متد غربي نبود. اما متاسفانه امروز به دلايل مختلف از الگوي‌هاي داخلي فاصله گرفتيم و به سمت متدهاي غربي متمايل شديم.

 

عضو کميسيون عمران مجلس با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري مبني بر اعمال معماري ايراني- اسلامي در ساخت و ساز شهرها، گفت: با وجود تاکيد رهبري، شاهد تغيير سريع و گسترده در اين زمينه نبوديم و ساخت و سازها رضايت بخش نيست.

 

وي ادامه داد: وزارت راه و شهرسازي، سازمان نظام مهندسي و شهرداري‌هاي متولي اصلي اعمال الگوي ايراني- اسلامي در طراحي ساختمان‌ها و شهرسازي است و بايد معماران را ملزم به تبعيت از الگوي ايراني اسلامي کنند.

 

نماينده مردم سنندج و ديواندره اظهار داشت: اين الگوها بايد در تهران با دقت و وسواس بيشتر اعمال شود. چرا که از همه اقشار و کشورها به پايتخت ايران سفر مي‌کنند و بايد الگوي ايراني- اسلامي با دقت بيشتر در اين شهر اعمال شود که متاسفانه تهران فاصله زيادي با الگوي‌هاي معماري ايراني- اسلامي دارد.

 

عضو کميسيون عمران با اشاره به نقش دانشگاه‌هاي در اشاعه الگوي ايراني- اسلامي گفت: دانشگاه‌هاي به عنوان مهم‌ترين نهاد آموزشي است بايد در زمينه تحقيق و پژوهش، معماري ايراني- اسلامي فعال تر باشد. هر چند که اين تحقيقات در حال حاضر صورت مي‌گيرد اما بايد اين الگوها جدي‌تر تدريس شود و به عنوان واحد درسي مهم در چارت دانشجويان معماري قرار گيرد.