نظام مهندسی ساختمان کردستان مقام دوم ششمین دوره مسابقات شطرنج نظام مهندسی کشور را کسب کرد

ششمین دوره مسابقات نظام مهندسی کشور با درخشش خیره کننده سازمان نظام مهندسی استان کردستان و کسب مقام دوم کشور با مربیگری استاد عبدالله محمد کریمی به کار خود پایان داد.

در این مسابقات کردستان با کسب پنج کاپ قهرمانی رکوردی ماندگار در تاریخ شطرنج استان و کشور را بدست آورد.

عناوین کسب شده تیم استان بدین شرح است:

در بخش تیمی استاندارد آقایان: مقام سوم کشور

دربخش تیمی نیمه سریع آقایان: قهرمان کشور

دربخش تیمی برق اسا آقایان: سوم کشور

دربخش تیمی استاندارد بانوان: مقام دوم کشور

درمجموع تیمی آقایان و بانوان:مقام دوم کشور

دربخش انفرادی: محمد شاهمرادی مقام سوم کشور

در قسمت نیمه سریع هیمن فتحی مقام سوم میز 3 کشور

ارینا صادق وزیری قهرمان کشور در میز 2

سمیه صفیاری قهرمان کشور در میز 3

مهندس آریز نصرت پور، مهندس کامران اسدی، مهندس فرهاد شریعتی، مهندس هیمن فتحی، مهندس محمد شاهمرادی، خانم مهندس آریناصادق وزیری، خانم مهندس آرزو رسولی، خانم مهندس سمیه صفیاری بعنوان اعضای تیم شطرنج نظام مهندسی ساختمان استان کردستان و همچنین  مربیگری این تیم را  آقای عبدالله محمد کریمی برعهده داشت.

مهندس امید محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در پیامی این موفقیت ارزشمند را به جامعه مهندسی و ورزشکاران شطرنج باز کردستان تبریک گفت.

ششمین دوره مسابقات شطرنج نظام مهندسی ساختمان کشور از روز یکشنبه 28 ابان لغایت جمعه سوم آذرماه به میزبانی نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در شهرستان بابلسر برگزار شد.