نشست ‏تخصصي بررسي راهکارهاي مناسب سازي طراحي و ساخت و ساز شهري براي معلولين برگزار شد

 

نشست ‏تخصصي بررسي راهکارهاي مناسب سازي طراحي و ساخت و ساز شهري براي معلولين برگزار شد

 روابط عمومي: نشست ‏تخصصي بررسي راهکارهاي مناسب سازي طراحي و ساخت و ساز شهري براي معلولين با حضور مهندس ترکان، مهندس عامري، مهندس قناعت و مديران روابط عمومي سراسر کشور در شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور برگزار شد.

مهندس اکبر ترکان رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان کشور  در اين نشست ‏تخصصي بررسي راهکارهاي مناسب سازي طراحي و ساخت و ساز شهري براي معلولين با بيان اين مطلب ‏افزود : تکاليف دستگاه هاي مختلف در اين خصوص مشخص است و در بخش اماکن عمومي کارهاي ‏ارزشمندي انجام شده که شايسته تمجيد است اما در حوزه ساخت و سازهاي بخش خصوصي شرايط بايدايده آل شود.‏

وي اظهار کرد : امروز به مناسبت روز جهاني معلولين در کنار هم به بررسي شرايط شهرها براي تردد و زندگي ‏اقشاري که به نوعي از محدوديت هاي حرکتي برخوردارند مي پردازيم و در اين خصوص بايد نسبت به ‏تکاليفي که هم حوزه اخلاق و هم جايگاه حرفه اي مهندسان از سوي قانون براي ما در نظر گرفته مروري ‏داشته و ضرورت آن را درک کنيم.‏

مهندس ترکان با اشاره به اينکه قريب به دو دهه از تصويب قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مي گذرد ‏گفت : مي توان با مرور آنچه تا به امروز بر ساخت و ساز کشور گذشته است به اين نتيجه برسيم که روند ‏کامل شدن قانون و آيين نامه آن تا حد زيادي مورد قبول بوده و دستاوردهاي خوبي در خصوص مناسب ‏سازي ساخت و ساز شهري صورت گرفته است. اما قانون نيز مي تواند بهتر از آنچه امروز در دست داريم باشد ‏اما پيش از آن آنچه در اختيار است بايد به مرحله اجرا در بيايد.‏

بخشي از قانون به موضوعي اشاره دارد که وزارت مسکن و شهر سازي را موظف به ارائه گزارش شش ماهه ‏کرده است. موضوع خيلي پيچيده نيست تنها ‏بايد به آنچه مي دانيم عمل کنيم.‏

وي در پايان اضافه کرد : در خصوص آموزش هاي مورد نياز مهندسان نيز با توجه به بندي از قانون که به ما ‏اجازه مي دهد حدود همکاري هاي سازمان با دانشگاه ها تعيين کنيم نيز مي تواند خلاء علمي مورد اشاره را ‏جبران کند.‏