نشست هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با استاندار

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان با عبدالمحمد زاهدی استاندار کردستان دیدار کردند.

این نشست که در دفتر استاندار کردستان برگزار گردید، درباره نتایج انتخابات اخیر، وضعیت جامعه مهندسی، ساخت و سازها و همکاری سازمان با مدیریت استان بحث و تبادل نظر شد.

مهندس امید محمودی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان در این دیدار ضمن تبریک اعتماد دوباره شهروندان به تداوم دولت دکتر روحانی و رای بالای کردستانی ها به دولت تدبیر  امید ابراز امیدواری کرد تا در دوره دوم دولت دکتر روحانی گام هایی اساسی برای توسعه کردستان برداشته شود.

رئیس سازمان  با برشمردن پتانسیل های جامعه مهندسی استان ، بهره گیری و استفاده از این ظرفیت ها را به نفع استان دانست.

مهندس محمودی با اشاره به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و الزام کلیه اقشار جامعه و دولت به رعایت قانون اظهار داشت: انتظار می رود تا دولت با حمایت از سازمان و جامعه مهندسی در چارچوب قانون از پتانسیل و توانمندیها و نظرات و دیدگاههای کارشناسان سازمان نیز بهرمند شود.

وی همچنین با بیان دغدغه های جامعه مهندسی استان و وضعیت ساخت و سازها، خواستار همکاری دیگر نهادهای مرتبط با سازمان شد.

در این نشست دکتر ثابتی، دکتر قناعت، مهندس حسام شریعتی و مهندس لهونیان به بیان دیدگاهها و دغدغه های شهروندان و جامعه مهندسی ، رکود مسکن و وضعیت استان پرداختند.

آنان در سخنان خود با اشاره به رای 70 درصدی کردستان به دکتر روحانی و برنامه های او خواستار تحقق مطالبات مردم شذنذ.

هیات مدیره سازمان با اعلام آمادگی سازمان در روند توسعه استان، خواستار حمایت استاندار از جامعه مهندسی شدند.

استاندار کردستان نیز ضمن استقبال از حضور هیات مدیره سازمان، با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه و رکود حاکم بخصوص در حوزه مسکن اعلام داشت: از دیدگاهها و نظرات کارشناسی سازمان نظام مهندسی در جهت برون رفت از وضعیت کنونی در چارچوب قانون استقبال می کنیم.

وی خروج از رکود در بخش مسکن را منجر به شکوفایی اقتصادی و رونق کسب و کار در کشور و استان عنوان کرد.