نشست هم اندیشی مجریان برگزار شد

نشست هم اندیشی مجریان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان برگزار شد

در این نشست که در محل سالن اجتماعات سازمان برگزار شد، مهندس قادرمزی نایب رئیس سازمان، دکتر ژولیده دبیر هیات مدیره، مهندس حسام شریعتی عضو هیات مدیره و مهندس گودرزی مدیر فنی و اجرایی سازمان حضور داشتند.

بررسی چالش های پیش روی مجریان ساختمان، برسی آئین نامه ها و قوانین مرتبط، پرسش و پاسخ از مهمترین رئوس برنامه های این نشست بود.