نشست ماهیانه گروه معماری

نشست ماهیانه گروه معماری

موضوع : بررسی اثر جزئیات غیر استاندارد معماری در زلزله استان کرمانشاه با محوریت وال پست

زمان: پنج شنبه 96/10/07 ساعت 10الی 12صبح

مکان: سالن اجتماعات سرای سالمندان